Устата

страница, представяща арт група "Устата"

Литературен клуб | азбучен каталог | блог

 

 

 

Снимка: Камелия Спасова. Всички права запазени!

     Арт група „Устата“ е групировка, която се стреми да популяризира изкуството на студенти. Да го визира и визуализира, да го назове и изговаря. Да съшива текст, музика, образ, видео и тяло. Устата има център, глава и пипала. Главата е постоянният екип, пипалата се множат с всяка акция. Издирват се нови придатъци. Вида и размера на акцията определя учестниците. Устата е отворена за всеки. Устата се отваря, излежала е своя исихазъм и е готова да изплюе камъчето. Устата не оплюва, тя се отваря, за да реже и сглобява. Невъзможността за комуникация произтича от липсата на фасетъчен поглед. В миналото на "Устата" са акциите "Ab ovo" (XII.2003) и "Magnus Redactor" (V.2004), които са центрирани около проблеми на поезията и редактирането. Нейни членове са Валери Валериев, Емил Христов, Камелия Спасова и Мария Калинова - студенти в СУ "Св. Климент Охридски", както и Боян Сотиров, студент в Колеж дьо Франс, Париж.

 

 

 

 

 

Най-новото:

 

 

Нови стихотворения от Камелия Спасова (11.03.2013)

 

Мария Калинова, „Моделиране на алтернативни места в канона“ („Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война“)

 

Камелия Спасова, „Стратегии за четене на reader“ (Богдан Богданов, „Култура, общество, литература. Текстове по културна антропология на античността“)

 

Мария Калинова, „Експериментално проглеждане“ (Бояна Петкова, „Така ми е“)

 

Камелия Спасова, Мария Калинова, „Знакът „Тамина“ на Милан Кундера“ (Милан Кундера, „Книга за смеха и забравата“)

 

Камелия Спасова, „Между плътната и жигосана памет: философски опити за помирение“

 

 

Текстове:

 

Камелия Спасова, „Обръщане към Темискира“

 

Камелия Спасова, „Отварянето на „Окото“

 

Камелия Спасова, „Тялото - събитие и илюстрации“

 

Камелия Спасова, „Между плътната и жигосана памет: философски опити за помирение“

 

Камелия Спасова, „Играта „Ревизор“ и нейните отражения. Калейдоскопични наблюдения“

 

Мария Калинова, Камелия Спасова, „Ева със сърп и чук в разказите на Платонов“

 

Мария Калинова, „Свят под вода или колапс на клетъчно равнище“

 

Камелия Спасова, Мария Калинова, „Ева със сърп и чук в разказите на Платонов“

 

Камелия Спасова, Мария Калинова, „Корпус и „Мисъл“. Операции и опции на модернизма“

 

Мария Калинова, Камелия Спасова, „За две инкриминирани реторики: Гео Милев - Никола Вапцаров“

 

 

Отзиви за премиерата на сборника на арт група „Устата“ Facecontrol:

 

Виктория Бешлийска, „Да си заразен с Университет“

 

 

Отзиви за семинара на арт група „Устата“ 90-те. Версии

 

 

Мария Калинова, Камелия Спасова и Емил Христов от ``Устата``. Снимка: Яница Радева. Всички права запазени!

 

 

 

 

 

e-mail: ustatagrup@gmail.com

 

блог: https://dualis.wordpress.com/

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]